Amasadora horizontal / Horizontal mixer Amasadora espiral 100 kg de harina / spiral mixer

Amasadora espiral 50 kg de harina / spiral mixer Amasadora espiral 12 kg de harina / spiral mixer Mezclador Ribbon blender